Naprapati

Som legitimerad naprapat arbetar jag med kroppens rörelseapparat vilket inbegriper leder, muskler, senor och ligament. Smärta, värk och orörlighet i kroppen kan ha många orsaker och det är viktigt att ha kunskap om människokroppens reaktioner på vad vi utsätter den för. En naprapat är specialiserad på just att fastställa dels vad som orsakar besvären i rörelseorganen och dels hur man återställer funktionen. Ofta är det orörlighet i leder som orsakar muskelspänningar och ibland är det precis tvärt om. Huvudsaken är att dina besvär får rätt behandling i tid. Kom ihåg att ju tidigare du uppsöker en naprapat ju fortare blir du frisk. Även barn och ungdomar behöver ibland uppsöka naprapater. Det är viktigt att deras smärta, värk och obehag tas på allvar. Kroppen ska hålla hela livet!Vad är målet?

Som legitimerad naprapat kommer jag att ställa en diagnos genom att först fråga dig om din sjukdomshistoria för att sedan visuellt och praktiskt undersöka rörelsen i dina leder, ta reflexer samt notera eventuella muskelspänningar. Kan jag av någon anledning inte ställa en specifik diagnos kommer jag att be dig ta kontakt med övriga specialister. Oftast är det leg. läkare inom ortopedi samt röntgen som då blir aktuellt. Syftet med behandlingen är att återställa rörelsen i kroppens leder samt att få dina muskler att slappna av. Målsättningen är att du med rätt behandling och med ny kunskap snarast ska kunna återgå till vardagens arbete och fritid. Vanliga åkommor jag arbetar med är rygg och nackbesvär, tennisarm, musarm, idrottsskador, spänningshuvudvärk, migrän, isciasbesvär mm.
 
Nackspärr

Hur går det till?

Själva behandlingen innebär att musklerna behandlas med massage, stretching och el-terapi samt att lederna behandlas med olika typer av specifik korrigering. Det senare kan göras på olika sätt. Ofta arbetar jag med sk manipulationsteknik som innebär att jag med en kort och koncis rörelse återskapar fullgod rörlighet i leden. Annan teknik är sk mobilisering där vi arbetar tillsammans genom att du försiktigt aktiverar vissa muskler medan jag styr rörelsen. Du kommer att få ett litet hemprogram för att själv kunna fortsätta det arbete vi gjort under behandlingen. I genomsnitt så krävs det tre till fem behandlingar för att du ska bli så bra att du kan återgå till dina aktiviteter. Stretching, specifik muskelträning eller promenader är ofta nödvändigt för att du inte ska få tillbaka dina besvär.Ingarö Naprapatklinik - Snösundsvägen 7 - 134 66 Ingarö - Mobil:0708-405995 E-post: info@ingaronaprapat.se